Nadační fond Evy Matějkové

Krajská zdravotní představila v Teplické nemocnici nový pokoj paliativní péče

21. 11. 2018

Krajská zdravotní, a. s., 14. 11. 2018 Komfortnější pokoj pacientkám v těžké životní situaci nově nabídne Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z. Na lůžkové stanici za podpory Nadačního fondu Evy Matějkové (NFEM) byl vybudován pokoj paliativní péče, který nabízí větší soukromí, možnost celodenního pobytu rodinného příslušníka, a to i s možností přespání. Lukáš Pondělíček, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., poděkoval za příspěvek od NFEM a uvedl, že pokoj bude hlavně určen pacientkám, které postihne perinatální ztráta ve druhém a třetím trimestru těhotenství. „Jde o indukované potraty kvůli vrozeným vadám plodu, samovolné potraty ve vyšším stadiu těhotenství a samozřejmě nejnáročnější z perinatálních ztrát, kterým je porod mrtvého plodu. Chtěli jsme, aby zde žena měla soukromí a možnost přítomnosti partnera, což pomůže v této těžké situaci,“ vysvětlil při návštěvě zástupců NFEM v teplické nemocnici 5. listopadu Lukáš Pondělíček. Hlavní sestra Nemocnice Teplice, o. z., Kateřina Vágnerová doplnila, že pokoje paliativní péče se od standardních odlišují hlavně zajištěním absolutního soukromí, příjemným prostředím s možností využití dobrovolnické i kaplanské služby. „Pobyt na pokoji paliativní péče je zcela bezplatný,“ dodala Kateřina Vágnerová. „Jsme rádi za jakoukoliv podporu. Není to jen otázka absolutní částky, ale že někdo má zájem s námi takto spolupracovat. A to má význam," zdůraznil na adresu donátora Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z. Josef Matějka, předseda správní rady NFEM, do teplické nemocnice zavítal společně s členkou správní rady NFEM Petrou Čopovou. „Je jasné, že zařízení, kterému jsme finance dali, je krásně a smysluplně zužitkovalo. Náš nadační fond nedává peníze tak, že je to jen jednou a tím vše končí. Dokladem toho - přímo v Krajské zdravotní - je ústecký mobilní hospic, jemuž přispíváme každý rok,“ uvedl Josef Matějka. Nadační fond Evy Matějkové, jenž na vybudování pokoje věnoval finanční částku ve výši 50 tisíc korun, v teplické nemocnici již v roce 2016 přispěl 30 tisíc korun na vybavení paliativního pokoje na II. interním oddělení.