Nadační fond Evy Matějkové

Naše vize

Nadační fond Evy Matějkové jsme zřídili za účelem podpory humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání.

Přímou podporu formou transparentního výběru potřebných a zajímavých záměrů zahájil po zapsání do nadačního rejstříku 22. 12. 2014.