Naše vize

Nadační fond Evy Matějkové jsme zřídili za účelem podpory humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání.

Přímou podporu formou transparentního výběru potřebných a zajímavých záměrů zahájil po zapsání do nadačního rejstříku 22. 12. 2014.


Správní rada

Předseda správní rady: Ing. JOSEF MATĚJKA, žije v Ústí nad Labem na Střekově, jednatel společnosti CS-BETON s.r.o.

Člen správní rady: Ing. MAREK MATĚJKA, žije na Střekově, syn Josefa a Evy Matějkových, obchodní ředitel společnosti CS-BETON s.r.o.

Členka správní rady: Mgr. PETRA ČOPOVÁ, žije v Praze, dcera Josefa a Evy Matějkových, ředitelka marketingu                  CS-BETON s.r.o.

Revizor: Ing. PETR KREJČÍ, žije na Střekově