Nadační fond Evy Matějkové jsme zřídili za účelem podpory humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání.


Podpora žádosti do výše 30 000 Kč

Lokace: Ústí nad Labem a Litoměřicko

Výzva je kontinuální (bez termínů uzávěrek)


PROGRAM PODPORY ZDRAVOTNICTVÍ - FORMULÁŘ žádosti ke stažení: ZDE

PROGRAM PRO JESLE A MATEŘSKÉ ŠKOLY - FORMULÁŘ žádosti ke stažení: ZDE

PROGRAM POMÁHÁME ÚSTÍ NAD LABEM - FORMULÁŘ žádosti ke stažení: ZDE

JAK POSTUPOVAT

Jak postupovat při přípravě vašeho záměru k podpoře:

  1. Vyberte jednu ze tří oblastí podpory.
  2. Stáhněte a vyplňte FORMULÁŘ upravený pro jednoduché formulování toho, co chcete změnit, co je potřeba podpořit.
  3. Vyplněnou žádost zašlete na e-mailovou adresu: info@nfem.cz
  4. Vyčkejte potvrzení přijetí vaší žádosti a oznámení termínu prezentace pro výběrovou komisi.

Následovat bude:

  1. Pozvání na osobní setkání a prezentaci pro výběrovou komisi.
  2. Oznámení o výsledku.
  3. Sepsání smlouvy a převod podpory pro váš záměr.
  4. Spolupráce při realizaci záměru.
  5. Vyhodnocení, uzavření záměru.

Důležité je pro nás osobní setkání a diskuse nad vaším záměrem. Zajímáme se o zlepšování životního prostředí našich nejmladších, potřebných občanů a v Ústí nad Labem podpoříme akce orientované na prosperitu, spokojenost a bezpečí veřejného prostoru.

VÝBĚROVÁ KOMISE

Výběrová komise Nadačního fondu Evy Matějkové se skládá ze členů správní rady Nadačního fondu a osobností, které jsou aktivní v oblasti zdravotnictví, sociální sféry, vzdělávání a ve veřejném sektoru. Správní rada zasedá čtyřikrát do roka. Žadatelé představí oblast či aktivitu, kterou chtějí podpořit. Po prezentacích komise rozhodne o podpoře a její výši. Žadatele o výsledku písemně vyrozumí.

Složení výběrové komise 2017

Ing. Josef Matějka

Ing. Marek Matějka

Mgr. Petra Čopová

Mgr. Lenka Černá